สังคมเมืองนอนดึก lifestyle sleepless

เมื่อชีวิตนั้นมีการทำงานที่หนัก และต้องการความบันเทิง ความพักผ่อน แต่แน่นอนว่าทางเลือกในการใช้ชีวิตของหลายคนอาจจะไม่มีทางเลือกในการจัดการเวลามากมายนัก ดังนั้นหลังจากที่ใช้ชีวิตมาหนักทั้งวัน สิ่งสำคัญก็คือ ช่วงเวลากลางคืน ที่ต้องเลือกใช้ระหว่าง การพักผ่อน หรือการดูแลตนเอง ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิด ธุรกิจเปิด 24 ชั่วโมง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ค่านิยมและ Lifestyle ของผู้คนที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

4 ปัจจัย เทรนด์ “24 Hours Lifestyle” มาแรง

หลายคนคงเคยได้ยินกับคำว่า เมืองที่ไม่มีวันหลับไหล ซึ่งในประเทศไทยนั้น ทุกคนก็จะสามารถเข้าใจและนึกถึงจังหวัดไม่กี่จังหวัด แต่ที่มีความสำคัญและโดดเด่นเหมาะสมกับคำนี้ก็คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพราะว่าด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบในการทำงาน ทำกิจกรรม เพื่อดำรงชีวิต ทุกคนนั้นก็ยังคงมีความคิดที่จะพักผ่อนหรือทำกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อย่างมากมาย จึงส่งผลให้ ในเมืองกรุงนั้น ผู้คนต่างวนเวียนใช้ชีวิต หมุนเปลี่ยน บางครั้ง เมื่อคนหนึ่งหลับตาลง อีกคนกำลังเริ่มชีวิต

จึงสะท้อนความคิด วิถีชีวิตที่เรียกว่า 24 Hours Lifestyle อย่างไรก็ตามนั้น ด้วยวิถีชีวิตหรือ Lifestyle ที่ทางผู้เขียนได้กล่าวไปเบื้องต้น ยังสะท้อนถึง อีกหลายๆมิติที่มีความน่าสนใจ อย่างเช่น การที่เมื่อคนต่างเน้น การเล่น การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า จึงให้เวลาบางส่วน ในการดูแลตนเอง ไม่ว่าจะซักผ้า ดูแลห้อง ด้วยบริการการรับจ้างจากคนอื่น ยิ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิด  24 Hours Lifestyle  เพราะเมื่อคนหนึ่งพักผ่อน อีกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่บริการให้กับอีกหลายๆคน และวันนี้ทางผู้เขียนจะขอแนะนำ 4 ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ เทรนด์ “24 Hours Lifestyle” กำลังเป็นที่น่าจับตามอง และมีผลสำคัญต่อการใช้ชีวิต

1.คนรุ่นใหม่เลือกเป็น “ฟรีแลนซ์” มากขึ้น มากกว่าเป็น “พนักงานประจำ” 

Lifestyle หรือวิถีชีวิตนั้น ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ถูกกำหนดขึ้นมาจากบริบททางสังคม ค่านิยมประจำกลุ่มชนนั้นๆที่อาศัย ภายในพื้นที่ต่างๆ อย่างมี นัยสำคัญ ซึ่งแน่นอน จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ผู้คนพยายามเน้นที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุด สามารถบริหารจัดการเวลา ให้ตนเองและคนที่ตัวเองรัก ดังนั้น จึงส่งผลให้การทำมาหากินในปัจจุบัน มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะถึงแม้การหาเงินจะมีความสำคัญ แต่ด้วย Lifestyle ของผู้คนที่เน้นความอิสระ

และในยุคที่เงินและงาน สามารถหาได้จากหลากหลายความต้องการแล้วนั้น จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ คนรุ่นใหม่เลือกเป็น “ฟรีแลนซ์” มากขึ้น มากกว่าเป็น “พนักงานประจำ” ไม่ว่าจะเพราะสามารถกำหนดเวลาได้แล้วนั้น ยังมีปัจจัยสำคัญที่สามารถ ใส่ความสร้างสรรค์และแรงจูงใจ ในการทำงานได้อีกด้วย เพราะการเลือกงานที่เป็น ฟรีแลนซ์ สามารถกำหนดทิศทางการทำงาน หรือค่านิยมในการสร้างงาน ได้ด้วยตนเอง

2. โครงสร้างครอบครัวไทย เปลี่ยนจาก “ครอบครัวใหญ่” แยกเป็น “ครอบครัวเดี่ยว”

ครอบครัวเล็กลง_Lifestyleแบบใหม่

ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า การย้ายถิ่นฐาน ไม่ว่าจะชั่วคราว หรือถาวร ล้วนเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้มีความคิด เนื่องจาก กำลังซื้อที่มีมากขึ้นจากความเจริญและการทำงานที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอย่างดี อีกสิ่งคือการมีที่พักอาศัย ใจกลางเมือง หรืออยู่ในเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ Lifestyle ของผู้คนอีกด้วย เพราะว่าด้วย การที่แหล่งการทำเงิน สิ่งอำนวยความสะดวก หรือความบันเทิงต่างๆก็ล้วนอยู่ในเมือง หรือดังนั้น จึงเกิดกระแส การย้ายออกจากครอบครัวใหญ่ มาสู่ครอบครัวเดี่ยว

ซึ่งทำให้วิถีชีวิตของผู้คนมีความเปลี่ยนแปลงไป จากที่มีการทำหน้าที่ต่างๆในครอบครัวอย่างชัดเจน อย่างเช่น ในวันหยุด คุณพ่อล้างรถ คุณตาเลี้ยงหลาน คุณยายเตรียมกับข้าว คุณแม่ซักผ้า แต่ว่าในปัจจุบัน ครอบครัวไม่ได้มีสมาชิกมากมายเหมือนเดิม บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นอาชีพ เช่น ธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง หรือ การรับจ้างดูแลบ้านต่างๆ  ทำให้เกิดความเป็น  24 Hours Lifestyle  อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้

3. ผู้บริโภคยุคดิจิทัล มีความเป็น “Hyper Convenience” หรือต้องการความสะดวกสบายสุดๆ

ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า มีเครื่องมือและเทคโนโลยีในการเข้ามาอำนวยความสะดวกผู้คนอย่างมากมาย ทำให้เกิด วิถีชีวิต หรือ Lifestyle ของผู้คนที่เริ่มต้องการความสะดวกสบาย และใช้เครื่องมือในการทำให้ตนเองสามารถนำเวลาไปใช้กับส่วนอื่นๆได้ เช่น บางครั้งเมื่อก่อน คุณแม่ คุณยาย อาจจะใช้เวลากับการซักผ้าด้วยมือ เพราะเน้นความสะอาด แต่แลกมาด้วยเวลาที่เสียไปพอสมควร แต่ในปัจจุบัน เครื่องซักผ้านั้นก็มีเทคโนโลยีที่สามารถทำความสะอาดส่วนลึกได้แล้ว ผู้คนจึงอาจจะเปลี่ยนไปใช้บริการ ร้านสะดวกซัก หรือแฟรนไชส์ร้านซักผ้าต่างๆที่มีอยู่ในเมือง เป็นต้น 

หรือแม้กระทั่งการบริการด้านอื่นๆ ที่ผู้คนสามารถเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นการ กิน ดื่ม เที่ยว ก็ล้วนต่างหาเครื่องมือต่างๆในการอำนวยความสะดวกสบายตนเอง เท่าที่จะสามารถทำได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Lifestyle ของผู้คนในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน

4. วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ เป็น “Fluid Lifestyle” นั่นคือ ยืดหยุ่น ต้องการอิสระ ความรวดเร็ว

เวลาเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถนำกลับมาใหม่ได้ ประโยคนี้ไม่ใช่คำคมแต่อย่างใด แต่เป็นหัวใจสำคัญหรือ ค่านิยมของผู้คนในปัจจุบัน ที่ทำให้ วิถีชีวิตหรือLifestyle ของทุกๆคน ต่างล้วนความยืดหยุ่น ความรวดเร็ว และอิสรภาพ ในการสร้างชีวิตประจำวัน ในรูปแบบของตนเอง หากตอนเช้าเมื่อก่อนทุกคนจะต้องทำงาน เย็นเลิกงาน กลับบ้านและพักผ่อน แต่ผู้คนในปัจจุบันก็มองหา วิถีการใช้ชีวิตแบบที่ตนเองต้องการ

จนกลายเป็น ช่วงเช้าหลายคนเลือกที่จะออกกำลังกายและพักผ่อน ส่วนเรื่องงานก็แล้วแต่ว่า สะดวกในช่วงเวลาไหน ที่ยังมีหัวใจสำคัญว่า งานจะต้องเสร็จตามความรับผิดชอบ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อน ที่การทำงานต่างๆล้วนสร้าง Routine และแม้งานเสร็จ พนักงานก็อาจจะต้องยังคงอยู่ที่ทำงาน ซึ่งคนในปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นการเสียเวลา

รู้จัก New Tribe of Urban Living 

New Tribe of Urban Living

New Tribe of Urban Living  คือ Culture สำคัญเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของสังคมคนเมือง อาจจะดูเป็นประโยคหรือคำที่ไม่คุ้นชิน แต่สิ่งนี้เอง จะกลายเป็นตัวกำหนดค่านิยมของการใช้ชีวิตของผู้คนที่มี Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งแม้หัวใจหลักจะมีความยืดหยุ่น มีความอิสระซ่อนอยู่ แต่ก็มองหาความมั่นคงในการสามารถสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม 

Service Serve Your Living ให้ความสำคัญกับทางเลือกของการบริการในชีวิตประจำวัน

อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่า วิถีชีวิตและ Lifestyle ของผู้คนนั้น กำลังเลือกเฟ้น เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือรูปแบบของระบบใดๆก็ตามแต่ที่สามารถสร้างความสะดวกสบายในชีวิตของตนเองได้ ซึ่งด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน การมองหา บริการต่างๆที่ช่วยทำให้ชีวิตสามารถขับเคลื่อนไปได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่างเช่น การใช้บริการร้านซักผ้า 24 ชั่วโมง ที่จะเข้ามาไปใช้บริการตอนกี่โมงก็ได้ แถมยังมีเทคโนโลยีที่สามารถเช็คได้ว่า เสื้อผ้าของผู้ใช้บริการนั้น จะเสร็จการซักหรืออบตอนไหน หรือการใช้บริการ ส่งอาหารต่างๆ ก็ยังเป็นส่วนที่ทำให้เห็นถึง Lifestyle ที่ให้ความสำคัญกับทางเลือกของการบริการในชีวิตประจำวัน

Urban Live Your Urbanization: สีสันและชีวิตความเป็นเมืองที่ไม่หลับไหล

เมื่อการใช้ชีวิตนั้นล้วนต้องตอบโจทย์กับการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพแล้ว การพักผ่อนหรือทำให้ตนเองมีความสุขนั้นก็มีความสำคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  Lifestyle  ของผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและสะท้อนเป็นภาพใหญ่อย่างชัดเจนก็คือ การให้ความสำคัญกับการพักผ่อน ความบันเทิง ในเมืองที่มีสีสัน และไม่หลับไหล ซึ่งหัวใจหลักของรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ จะฉายภาพ และกลายเป็น ค่านิยมสำคัญที่สร้าง  Lifestyle  ของผู้คนส่วนมาก ไปอีกยาวนาน