ลงทุนแบบ Passive Income ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2-3 ปี ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งและขนาดของร้าน