การต่ออายุแฟรนไชส์ จะสามารถใช้ Logo 24WASH ภายในร้าน
รวมถึงการรับประกันและงานซ่อมบำรุง จะได้รับการบริการจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง