Speed Queen เป็นแบรนด์เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของโลก จาก
USA.ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ และ มีนวัตกรรมการซักที่ดี เราจึงเลือกใช้เพื่อส่งมอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้ลงทุน