เจ้าหน้าที่จะคอยดูแลให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงบริการหลังการขาย ในทุกๆขั้นตอนสามารถสอบถามได้ค่ะ