บริเวณที่มีประชากรหนาแน่น ตามแหล่งชมชุน ที่อยู่อาศัย เช่น หมู่บ้าน,คอนโดมิเนียมและสำรวจพฤติกรรมของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซัก