ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากทางบริษัท มีการรับประกันเครื่องและงานซ่อมบำรุงให้กับลูกค้า นานถึง 3 ปี