24 Wash ลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญ เทรนด์แฟรนไชส์มาแรงปี 2566

4 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญ

การที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต้องการสร้างช่องทางการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้เนื่องจากเศรษฐกิจเกิดความผันผวนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพย์สินให้แก่ตนเอง ซึ่งในการลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งการลงทุนที่ผู้คนมักจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรก ๆ คือการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุนนั่นเอง  

ธุรกิจแฟรนไชส์นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์สินค้าอุปโภคหรือบริโภค และในปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผู้คนสนใจที่จะลงทุนเป็นอันดับต้น ๆ คือการลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญ เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างก้าวกระโดด ซึ่งการที่คุณจะประกอบธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญได้นั้นมี 4 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งมีดังต่อไปนี้

การพิจารณาทำเลหรือสถานที่ตั้ง

การพิจารณาทำเลหรือสถานที่ตั้งในการลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญเปิดร้านสะดวกซักเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ซึ่งการเลือกทำเลที่ตั้งให้เหมาะสมนั้นเปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรกในการลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญ โดยทำเลหรือสถานที่ตั้งของธุรกิจที่คุณต้องการลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญนั้นควรจะตั้งในบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานหรือเป็นย่านที่ผู้คนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นอย่างเช่น บริเวณหอพัก คอนโด หรือโรงแรมโฮสเทลที่มีการให้เช่าอยู่เป็นระยะยาว ฯลฯ 

เมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการหากลุ่มลูกค้าได้แล้วนั้น สิ่งต่อมาคือควรพิจารณาเพิ่มเติมถึงปัจจัยยิบย่อยต่าง ๆ เช่นกันโดยตัวอย่างของสิ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ ทำเลหรือที่ตั้งสามารถสร้างร้านสะดวกซักในรูปแบบของร้านซัก ผ้า หยอด เหรียญได้โดยมีพื้นที่ใช้สอยขนาดเท่าใด? มีความเหมาะสมกับการจัดวางร้านอย่างไร? ควรมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในรูปแบบเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมกี่เครื่องจึงจะใช้พื้นที่และทรัพยากรในสถานที่ตั้งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้? เป็นต้น

การพิจารณากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้บริการร้านสะดวกซัก

ควรทำการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการร้านซักผ้า ก่อนที่จะลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญที่ร้านสะดวกซักของคุณจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยการที่ร้านซัก ผ้า หยอด เหรียญของคุณจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้นั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานดังนี้ มีเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมและมีเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพคอยให้บริการ เป็นต้น

ข้อมูลของพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าอย่างการศึกษาและทำความเข้าใจกับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้บริการของกลุ่มลูกค้านั้นก็สำคัญในการตั้งต้นลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญเช่นกัน โดยการศึกษาพฤติกรรมการซักผ้า อบผ้าของลูกค้านั้นจะทำให้คุณสามารถประเมินและวางแผนทางธุรกิจได้ว่าควรใช้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญที่มีขนาดตัวถังมาตรฐานที่สามารถรองรับปริมาณผ้าได้อย่างหลากหลาย และควรมีเครื่องอบผ้า 15 kg ที่เป็นขนาดอุตสาหกรรมไว้รองรับกิจกรรมการบริโภคของลูกค้าดีหรือไม่? เป็นต้น

หรือจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่นิยมนำผ้ารูปแบบใดมาใช้บริการ เช่น ผ้าที่มีเนื้อหนาที่ต้องการทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึก หรือจะเป็นเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบางที่ต้องการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่มีระบบถนอมผ้า ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถึงจะมองว่าเป็นข้อมูลยิบย่อย แต่ก็มีผลมากทีเดียวกับการวางแผนการลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญ ว่าคุณควรที่จะลงทุนไปกับการพัฒนาสิ่งใดเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

พิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดที่เกิดขึ้นจากร้านสะดวกซักที่เป็นคู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน

การที่คุณทำการพิจารณาสิ่งที่ส่งผลต่อการแบ่งแยกตลาดที่เกิดขึ้นจากร้านสะดวกซักที่เป็นคู่แข่งในพื้นที่เดียวกันก็เพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจที่คุณต้องการลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยสิ่งที่ควรพิจารณาและนำมาพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจตู้ซักผ้าหยอดเหรียญของคุณนั้นอยู่เหนือกว่าคู่แข่งในพื้นที่ 

อย่างการวิเคราะห์และตรวจสอบกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง ว่าทำอย่างไรถึงจะมัดใจลูกค้าแล้วนำมาประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจที่คุณต้องการลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญให้เหมาะสมและเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้ามากกว่า เช่น โปรโมชันพิเศษในช่วงเปิดกิจการใหม่หรือการจัดโปรโมชันในช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งเป็นวันที่ไม่ค่อยมีผู้ใช้บริการเพื่อส่งเสริมการขายและเป็นการโฆษณา 

นอกจากโปรโมชันที่คุ้มค่าแล้วสิ่งต่อมาที่ควรมีคุณภาพเหนือกว่าคือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญในกิจการที่คุณลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญ ที่จะต้องเป็นเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมและเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญที่มีประสิทธิภาพมากกว่าร้านคู่แข่ง มีระบบกำจัดเชื้อโรคและไรฝุ่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในเมืองใหญ่ยุคใหม่ที่ต้องใส่เสื้อผ้าไปเผชิญกับมลภาวะมากมาย และร้านสะดวกซักที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีคือธุรกิจซัก ผ้า หยอด เหรียญที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างการมีบริการที่ครบครัน เช่นมีเครื่องที่ทำให้ผ้าเรียบ และเครื่องอบผ้าหลายขนาด ไปจนถึงเครื่องอบผ้าที่พร้อมรองรับผ้าปริมาณมากสำหรับลูกค้าอย่างเครื่องอบผ้า 15 kg ที่พร้อมรองรับผ้าปริมาณมากและผ้าขนาดใหญ่อย่างเช่นผ้านวม หรือท็อปเปอร์ เป็นต้น 

หากธุรกิจที่คุณมุ่งหวังจะลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นพื้นฐานได้ทั้งหมด จะเป็นสิ่งที่ดีในการเสริมสร้างธุรกิจร้านสะดวกซักของคุณให้เหนือกว่าคู่แข่งทุกประการ ธุรกิจที่คุณได้ลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญไปนั้นจะสามารถสร้างกำไรให้กับคุณได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างแน่นอน

การพิจารณาแบรนด์เครื่องซักผ้าที่แฟรนไชส์เลือกใช้

หากคุณต้องการลงทุนแฟรนไชส์เครื่องซักผ้าโดยการซื้อแฟรนไชส์โดยมองว่ามีความสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยวางแผนธุรกิจเองให้ยุ่งยาก คุณจะต้องพิจารณาจากแบรนด์เจ้าของแฟรนไชส์ที่น่าเชื่อถือ มีบริการหลังการขายที่ดีใส่ใจผู้ร่วมลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญ และจะต้องเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่ใช้เครื่องเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่ได้มาตรฐานตามแบบเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมที่มีความทนทานที่รองรับการใช้งานในระยะยาวได้ดี

24 Wash แบรนด์เครื่องซักผ้าที่แฟรนไชส์เลือกใช้

อีกทั้งแบรนด์เจ้าของแฟรนส์ยังควรที่จะต้องมีการช่วยผู้ร่วมลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญวางแผนทางธุรกิจเช่นการช่วยวิเคราะห์และประเมินทำเลที่ตั้ง การจัดอบรมในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การช่วยชี้แนะกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ทางแบรนด์เจ้าของแฟรนไชส์ที่ดีควรมีบริการซ่อมบำรุงตรวจเช็กตู้ซักผ้าหยอดเหรียญและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นระยะให้แก่ผู้ร่วมลงทุน

ธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญ กับ แฟรนไชส์ 24 Wash บริการ One stop Service ที่ครบครัน

หากคุณร่วมลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญกับแฟรนไชส์ 24 Wash คุณจะได้รับการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมเพราะแบรนด์ 24 Wash มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่การประเมินทำเลที่ตั้ง ไปจนถึงช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด อีกทั้งยังมีบริการเข้าซ่อมบำรุงทุก ๆ 3 เดือนโดยช่างเทคนิคผู้มีประสบการณ์ เรียกได้ว่าแบรนด์ 24 Wash ให้บริการผู้ลงทุนได้แบบ One stop Service ที่ครบครัน 

นอกจากนี้ยังเป็นแบรนด์ร้านสะดวกซักที่ใช้เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมแบรนด์ Speed Queen นำเข้าจาก USA ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มีบริการหลังการขายและทีมช่างคุณภาพคอยซ่อมบำรุงระบบตลอดทุก ๆ 3-6 เดือน หากคุณสนใจที่จะลงทุนกับ 24 Wash แพคเกจแฟรนไชส์สามารถใช้งบประมาณในการลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 2,000,000 บาท ในพื้นที่ 35 ตร.ม. ขึ้นไป 

ธุรกิจซักผ้าหยอดเหรียญ กับ แฟรนไชส์ 24 Wash บริการ One stop Service ที่ครบครัน

สรุป

ในการที่คุณตัดสินใจลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญในรูปแบบของร้านสะดวกซักนั้น ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการจะเริ่มต้นกิจการมีมากมาย ไม่ว่าจะต้องวิเคราะห์และประเมินทำเลที่ตั้งด้วยตนเอง หาข้อมูลของกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมหรือด้านความต้องการ อีกทั้งยังต้องสำรวจและประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดที่ยุ่งยาก แต่หากคุณเลือกลงทุนซักผ้าหยอดเหรียญกับแบรนด์ 24 Wash เราจะเข้าช่วยเหลือและให้คำปรึกษาคุณในทุกขั้นตอน ดังนั้นปัญหาทางธุรกิจที่น่าปวดหัวของคุณจะหมดไป